Innovatie

Wij durven te beweren dat we voorop lopen op het terrein van geveltechniek. Dat zien we ook als onze plicht naar onze planeet. Meer nog dan de installatie, kan de schil van een gebouw een doorslaggevende rol spelen in het streven naar nul energieverbruik. Dat is wat onze medewerkers drijft. Zij zijn zo gespitst op vernieuwing dat we ze eerder moeten afremmen dan motiveren.

Innovaties vanuit de marktvraag

De innovaties die wijzelf, of in samenwerking met onze partners, ontwikkelen komen voort uit twee trajecten: de marktvraag en eigen initiatief. Onze All-in-One Façade en Hybride Façade waren antwoorden op een heel specifieke uitvraag van de opdrachtgever. Bestaande technieken schoten hierbij tekort waardoor wij, en onze partners, met een geheel nieuwe oplossing kwamen. Met de All-in-One Façade wisten we de bouwtijd te verkorten en BREEAM-NL Excellent te behalen. Met de Hybride Façade ontwikkelden we een gevel die energie oplevert (waardoor minimale installaties nodig zijn) terwijl het binnenklimaat de gezondheid van de gebruikers voorop stelt.

Innovaties eigen initiatief

Ook vanuit eigen enthousiasme en onze samenwerking met kennisinstituten en universiteiten ontwikkelen we producten die we vervolgens testen in ons eigen testcentrum. Voorbeelden hiervan zijn de zonwering Soldina die met zonlicht elektriciteit opwekt en de Fasolar Façade, een transparant zonweringssysteem dat met zonlicht thermische energie opwekt. De Fasolar Façade is toegepast bij het nieuwe paviljoen van ABN AMRO aan de Zuidas in Amsterdam. Ook de luchtkwaliteit in gebouwen kan via de gevel worden verbeterd. Voor scholen, waar de CO2 vaak te hoog oploopt, ontwikkelden we een systeem waarbij ‘s nachts en tijdens de lunchpauze bepaalde raamopeningen automatisch openen om frisse lucht binnen te laten. Dit gebeurt met de energie die zonnepanelen leveren.