Leende krijgt nieuw kloppend hart

Met de bouw van een nieuwe toekomstbestendige multifunctionele accommodatie krijgt Leende een nieuw kloppend hart. De MFA biedt plaats aan een basisschool, dagopvang en buitenschoolse opvang terwijl de grote zaal zich uitstekend leent voor gymonderwijs, sport en cultuur. Het ontwerp is in overleg met de dorpsraad, omwonenden en huidige en toekomstige gebruikers tot stand gekomen. Architectenbureau De Loods heeft deze wensen uitgewerkt in een ontwerp met een uitnodigend karakter.

In opdracht van Aarts Bouw zullen we begin 2020 starten met de montage van 450 m² middel lichtbronzen buitenpuien in het Reynaers systeem. Door toepassing van triple beglazing blijft ’s zomers de warmte en ’s winters de kou buiten. Hiermee wordt niet alleen bespaard op stook- c.q. koelkosten, maar óók nog eens op de CO²-uitstoot.