Veiligheid boven alles!

Het Bouwbesluit, brandcompartimentering, capaciteit van vluchtroutes, Europese normen.
Er worden veel eisen gesteld aan paniek- en vluchtwegen. Zaken die in wettelijke kaders en kwaliteitsborging verankerd zijn.
En tóch is er maar één ding echt belangrijk: de veiligheid van de gebruikers van een gebouw.

Hoge eisen aan vluchtdeuren
De eisen die aan vluchtdeuren worden gesteld zijn steeds hoger. Al tijdens het ontwerp is het van belang hier rekening mee te houden. De maximale afmeting en gewicht liggen daarbij standaard op 1320×2520 mm en 200 kg. Afwijkingen op deze maat zijn beperkt mogelijk en hebben technische en financiële gevolgen. Naast het ontwerp moet ook degene die de vluchtdeuren produceert gecertificeerd zijn. Bij de Groot & Visser kunt u ervan verzekerd zijn dat de deur voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

CE- certificaat voor brandwerende deuren verplicht per 1-11-2019 
Voor brandwerende ramen en deuren is per 1 november 2019 een CE-markering volgens NEN-EN 16034 verplicht.
De Groot & Visser heeft als een van de eerste gevelbedrijven in Nederland dit certificaat behaald. In samenwerking met haar partners zoals Schüco, Kawneer en Hueck is het juridisch toegestaan om deze brandwerende ramen deuren te produceren en te leveren.
Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving moet zowel de gevelleverancier als de systeemleverancier de juiste certificering en testen hebben.
De Groot & Visser heeft beide certificaten waardoor wij een zeer breed scala aan brandwerende ramen en deuren voor ieder soort bouwproject mogen produceren.

Meer informatie
Het toepassen van de regelgeving is niet altijd eenvoudig. De Groot & Visser geeft u graag advies. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met Anco Bakker.